Om Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning från Energimyndigheten. Energilyftet har utvecklats av CIT Energy Management tillsammans med Learnways på uppdrag av Energimyndigheten.

Utbildningen togs fram 2017 och har kompletterats med innehåll i block 2 år 2019 och block 8 år 2022. Hela utbildningen uppdaterades år 2022.Nyheter 2022

I samband med en större uppdatering 2022 så har Energilyftet uppdaterats för att inte längre kräva registrering och inloggning. Detta för att bli ännu mer tillgänglig.

Dina framsteg sparas nu utomatiskt i din webbläsare, och efter varje avslutad del får du möjlighet att ladda ner ett diplom som intyg på det du gjort.Utvecklare

Åsa Wahlström,
CIT Energy Management AB

Victoria Edenhofer,
CIT Energy Management AB

Mari-Liis Maripuu,
CIT Energy Management AB